با ما در تماس باشید

آدرس: البرز، کرج مهرشهر بلوار دانش شرقی
خیابان سیب، نبش کمربندی، ساختمان مبنا ۸، بلوک A، طبقه دوم واحد ۱۱

تلفن خدمات: ۰۲۶۳۴۲۷۵۱۹۳

تلفن دفتر شرکت: ۰۲۶۳۳۴۰۶۴۳۸

تماس با مدیریریت: ۰۹۱۲۱۳۰۷۱۱۳