تماس با ما

ساینوم

آدرس: کرج، مهرویلا، بلوار دانش آموز، ۲۰۰ متر بعد از میدان مادر به سمت هفت تیر، ساختمان البرز، ط۴، واحد ۱۷

تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۱۳۰۷۱۱۳

تلفن دفتر: ۰۲۶۳۴۲۷۵۱۲۸